Search

VĂN BẢN GDĐT

Số/Ký hiệu Ngày tháng Loại VB Trích yếu
205/CCDS-NV 04/10/2022 Công văn

Phát động hưởng ứng cuộc thi nhân Ngày tránh thai thế giới 26/9 năm 2022

3908/SGDĐT-VP 10/10/2022 Công văn

Phát động cuộc thi hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới 26/9 năm 2022

481/KH-SGDĐT 10/02/2022 Kế hoạch (KH)

Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành giáo dục và đào tạo năm 2022

12/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch (KH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

3931/SGDĐT-TTr 11/10/2022 Công văn

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

3923/KH-SGDĐT 11/10/2022 Kế hoạch (KH)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 về công tác pháp chế

3896/SGDĐT-KHTC 07/10/2022 Công văn

Lấy ý kiến nội dung điều chỉnh về hướng dẫn tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

3699/SGDĐT-NV1 23/10/2022 Công văn

Báo cáo số liệu đầu năm học

3884/SGDĐT-VP 07/10/2022 Công văn

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 3/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

3860/SGDĐT-NV1 05/10/2022 Công văn

Quy định thời gian tổ chức hội thao GDQP&AN của các trường THPT năm học 2022-2023

3843/SGDĐT-VP 05/10/2022 Công văn

Triệu tập đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ CTTT; công tác học sinh; truyền thông GD&ĐT; y tế trường học cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, năm học 2022-2023

3827/KH-SGDĐT 04/10/2022 Kế hoạch (KH)

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng; công tác học sinh; đảm bảo an toàn trường học; công tác ý tế trường học Năm học 2022-2023

3814/SGDĐT-VP 03/10/2022 Công văn

Phối hợp triển khai KHLT tổ chức các chương trình giáo dục kĩ năng - giáo dục hướng nghiệp, phân luồng - tư vấn tuyển sinh , năm học 2022-2023

3775/SGDĐT-KHTC 29/09/2022 Công văn

Báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) định kỳ đầu năm học 2022-2023

3761/KH-SGDĐT 28/09/2022 Kế hoạch (KH)

Triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2022-2023

3486/SGDĐT-NV1 09/09/2022 Công văn

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất , hoạt động thể thao và y tế trường học năm 2022-2023

3727/TB-SGDĐT 26/09/2022 Thông báo (TB)

Kết quả họp chuyên môn đầu năm các môn Vật lý , Hóa học và Hoạt động trải nghiệm , hướng nghiệp năm học 2022-2023

3564/SGĐĐT 01/09/2022 Công văn

Xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

1568/KH-SGDĐT 28/04/2022 Kế hoạch (KH)

Triển khai chương trình sức khoẻ học đường giai đoạn 2021-2025 của ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai năm 2022

1566/KH-SGDĐT 28/04/2022 Kế hoạch (KH)

Thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 của ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai năm 2022