Search

VĂN BẢN GDĐT

Số/Ký hiệu Ngày tháng Loại VB Trích yếu
51/SGDĐT-VP 05/01/2023 Khác

Đảm bảo trật tự, ATGT dịp tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023

5184/HD-SGDĐT 30/12/2022 Hướng dẫn (HD)

Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong ngành giáo dục và đào tạo, năm 2023

3852/QĐ-BGDĐT 25/11/2022 Quyết định (QĐ)

Ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ V(SV_STARTUP LẦN V)

4659/SGDĐT-VP 29/11/2022 Khác

Thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội ma túy "bóng cười", các loại ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử , thảo mộc

4702/SGDĐT-VP 01/12/2022 Khác

Chủ động ứng phó với diễn biến thiên tai trong thời điểm cuối năm 2022

4700/SGDĐT-VP 01/12/2022 Khác

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2022

4699/SGDĐT-VP 01/12/2022 Khác

Thực hiện cao điểm vận động toàn dân tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, ATXH trong dịp Lễ, Tết cuối năm 2022 đầu năm 2023 trên

205/CCDS-NV 04/10/2022 Công văn

Phát động hưởng ứng cuộc thi nhân Ngày tránh thai thế giới 26/9 năm 2022

3908/SGDĐT-VP 10/10/2022 Công văn

Phát động cuộc thi hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới 26/9 năm 2022

481/KH-SGDĐT 10/02/2022 Kế hoạch (KH)

Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành giáo dục và đào tạo năm 2022

12/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch (KH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

3931/SGDĐT-TTr 11/10/2022 Công văn

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

3923/KH-SGDĐT 11/10/2022 Kế hoạch (KH)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 về công tác pháp chế

3896/SGDĐT-KHTC 07/10/2022 Công văn

Lấy ý kiến nội dung điều chỉnh về hướng dẫn tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

3699/SGDĐT-NV1 23/10/2022 Công văn

Báo cáo số liệu đầu năm học

3884/SGDĐT-VP 07/10/2022 Công văn

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 3/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

3860/SGDĐT-NV1 05/10/2022 Công văn

Quy định thời gian tổ chức hội thao GDQP&AN của các trường THPT năm học 2022-2023

3843/SGDĐT-VP 05/10/2022 Công văn

Triệu tập đại biểu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ CTTT; công tác học sinh; truyền thông GD&ĐT; y tế trường học cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, năm học 2022-2023

3827/KH-SGDĐT 04/10/2022 Kế hoạch (KH)

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng; công tác học sinh; đảm bảo an toàn trường học; công tác ý tế trường học Năm học 2022-2023

3814/SGDĐT-VP 03/10/2022 Công văn

Phối hợp triển khai KHLT tổ chức các chương trình giáo dục kĩ năng - giáo dục hướng nghiệp, phân luồng - tư vấn tuyển sinh , năm học 2022-2023

Page 1 of 2