Thứ/ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
14/22

Theo kế hoạch

11h30'

 

 

 

 Sinh hoạt lớp 

BGH gặp mặt CBVC THPTLN

  GVCN và học sinh các lớp

Toàn thể CBVC THPTLN

GVCN

Thầy Nguyễn Trường Sơn

Thứ ba
15/02
         
Thứ tư
16/02
8h00' - 11h00'    Họp bàn đổi mới các HĐ KHCN, HTQT, TV và hoạt động dịch vụ của Nhà trường   Hiệu trưởng THPT.LNĐN  PHT. Trường Đại học Lâm Nghiệp  GS.TS Phùng Văn Khoa
Thứ năm
17/02
14h00'    Họp chuẩn bị công tác liên kết đào tạo, Công bố QĐ thành lập THPTLN Đồng Nai Ban Giám Hiệu trưởng THPT.LNĐN

PGĐ Phân hiệu   T.S Nguyễn Sỹ Hà 

Thứ sáu
18/02

Theo kế hoạch

 

 Sinh hoạt lớp 

  GVCN và học sinh các lớp

GVCN

Thứ bảy
19/02

Theo kế hoạch

 

 Sinh hoạt lớp

  GVCN và học sinh các lớp

GVCN
Chủ nhật
20/02